admin

Mrouce cajta

Objavljeno: 01. 02. 2019
Ime projekta:Mrouce cajta
Akronim:Mrouce cajta
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:Društvo Baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo, Turistično društvo Podbrdo, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Krajevna skupnost Podbrdo
Začetek in zaključek projekta: 1. 2. 2019–31. 12. 2019
Vrednost projekta:86.178,48 €
Upravičeni stroški:73.158,12 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost: 58.526,50 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/94 z dne 8. 4. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt Mrouce cajta (Drobtinice časa) se bo izvajal v Podbrdu. Vsebina projekta je trajnostno umeščena v prostor, ki bo na voljo vsem generacijam, vključno ranljivim skupinam. V okviru projekta se bo skušalo na novo odkriti vrednote in pomen, znanja in modrosti, ki so jih ustvarjali ter jih še ustvarjajo tamkajšnji prebivalci s svojimi znanji in spretnostmi ter dediščino povezati v smiselno celoto. S projektom se želi:
• odkriti potenciale, ki jih ima kraj Podbrdo, jih trajnostno umestiti v prostor in jih ponuditi lokalnemu prebivalstvu za kakovostnejše življenje v kraju samem in obiskovalcem kot razpršeni turistični produkt
• ozaveščati in izobraževati
• s vzpostavljenim partnerstvom, mreženjem ohrani lokalno dediščino
• urediti sprehajano učno pot skozi del Podbrda, ki bo povezovala zgornji in spodnji del Podbrda
• izvesti aktivnosti, ki zasledujejo:
– industrijsko dediščino (zgodovina TVI Bača Podbrdo in njen vpliv na razvoj in družbeno življenje v Podbrdu),
– tehnično dediščino (Bohinjska proga / Bohinjski predor in Franz Vital Lusser, vodja gradnje predora iz podbrške strani)
– zgodovinsko dediščino (dediščina Rapalske meje),
– naravno dediščino (ohranjanje rastišča kratkodlakave popkorese, reka Bača s svojimi pritoki, tolmun Plumf, rastlinstvo Črne prsti),
– kulturno dediščino (vzpostavitev novega družabnega prostora »knjige na bazenu« s postavitvijo »senika knjig«, otroških igral ter novih klopc; knjiga Podbrdo na starih razglednicah nas bo popeljala skozi zgodovinski čas kraja o spremembah arhitekture in podobe kraja ter dejavnosti v kraju),
– športno-rekreacijsko vsebina (zgodovina prvega gorskega teka na Črno prst in prvega gorskega maratona štirih občin v Sloveniji – PTRF).

AKTIVNOSTI

1. Koordinacija in vodenje projekta

2. Nakup opreme

3. Sprehajalna pot skozi Podbrdo

  • Ureditev dela sprehajalne poti

4. Produkti (video produkcije, premične razstave, info table, tiskovine …)