admin

Lokalno – Urbano – Povezovalno

Objavljeno: 03. 02. 2021

Ime projekta:Lokalno – Urbano – Povezovalno
Akronim:LUP
Prijavitelj:LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center
Projektni partnerji:Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Turistično društvo Most na Soči, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Začetek in zaključek operacije:1. 1. 2022–30. 4. 2023
Skupna vrednost:122.192,25 €
Upravičeni stroški:106.891,00 €
Odobrena vrednost:85.512,79 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost sredstev:122.800,91 €

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt z naslovom Lokalno – Urbano – Povezovalno (LUP) je namenjen razvoju, trženju in rabi lokalnih pridelkov ter izdelkov, kar bo vodilo k ohranjanju oziroma potencialnemu ustvarjanju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče. Poleg tega bodo projektni partnerji v okviru zastavljenih dejavnosti spodbujali povezovanje različnih deležnikov pri proizvodnji lokalne hrane, obrti in tradiciji.

Z aktivnostmi projekta se bo • nadgradilo javne prostore za potrebe trženja lokalnih pridelkov/izdelkov, • povezalo lokalne proizvajalce in ponudnike, • pospeševalo prodajo in rabo lokalnih pridelkov/izdelkov, • obogatilo lokalno ponudbo, • povečalo prepoznavnost lokalnim produktov, • oživljalo in promoviralo lokalno tradicijo, • pospeševalo vključevanje ranljivih skupin, • izboljšalo kakovost življenja lokalnih prebivalcev, obiskovalcev in turistov in • povečalo prepoznavnost posameznega naselja ter celotnega območja LAS.

AKTIVNOSTI

1. Vodenje in koordiniranje

2. Tržnica
• Nabava klopi z naslonjalom in brez naslonjala, kovinskih košev, pitnikov za vodo ter obnova obstoječih smetnjakov na trgu v Bovcu
• Nabava opreme (notranja lesena oprema, hladilna naprava, lesene mize in klopi) in ureditev butične trgovinice v Breginju

3. Lokalno – urbano
• Promocija butične trgovinice (logotip, nalepke)
• Izdelava knjižice receptov starih kmečkih jedi
• Oblikovanje spominka/izdelka »Kapljica Soče«
• Kreiranje in izdelava darilnega programa, oblikovanje kataloga

4. Prireditev
• Organizacija in izvedba treh dogodkov v Bovcu
• Organizacija in izvedba dogodba »FrikaFest«
• Izvedba dogodka v Breginju

CILJI
• Nadgraditi javne prostore in nabaviti opremo
• Povezati ponudnike in dosegati optimalno dobavno verigo lokalnih produktov
• Razviti/oblikovati/izdelati darilni program in katalog darilnih oziroma protokolarnih daril, knjižico starih receptov ter produkt »Kapljica Soče«
• Promovirati ponudnike in lokalne pridelke oziroma izdelke
• Ohranjati lokalno tradicijo
• Organizirati prireditev in dogodke

REZULTATI
• Urejena javna površina
• Nabavljena oprema
• Oblikovan darilni program in izdelan katalog (protokolarnih) daril
• Izdelana knjižica starih receptov in produkt »Kapljica Soče«
• Izvedeni dogodki oziroma prireditve

KORISTI ZA OBMOČJE
Urbana naselja in s tem območje LAS Dolina Soče bo pridobilo …
• Kakovostne površine za trženje lokalnih pridelkov/izdelkov
• Boljše zaposlitvene možnosti oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest
• Boljše življenjske pogoje in možnost vključevanja ranljivih skupin
• Možnost promocije in povezovanj
• Večjo rabo lokalnih pridelkov/izdelkov
• Večjo konkurenčnost
• Višji nivo znanj in veščin

POVEZAVE
•  Evropski strukturni in investicijski skladi  | priponka |
•  Evropski sklad za regionalni razvoj  | priponka |


Skip to content