Tatjana Šalej Faletič

Lesarji doline Soče

Objavljeno: 10. 09. 2021
Ime projekta:Lesarji doline Soče
Kratica:/
Prijavitelj:LAS Dolina Soče (Posoški razvojni center)
Projektni partnerji:Tolminski muzej, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin
Trajanje projekta:9. 2021–31. 12. 2022
Vrednost projekta:21.162,26 €
Upravičeni stroški:20.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost:16.000,00 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/144 z dne 19. 7. 2021. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin) in je namenjen povezovanju lesarjev na območju LAS Dolina Soče z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti pri kreiranju novih proizvodov, promociji in skupnem nastopu na trgu.
Z dejavnostmi projekta se namerava:
• pridobiti zaupanje lesarjev za sodelovanje na projektu,
• povezati mizarje v skupino proizvajalcev,
• povečati konkurenčnost,
• pritegniti k projektu ljudi s področja oblikovanja,
• izvajati ustvarjalne delavnice z namenom povezovanja mizarjev in kreatorjev, oblikovalcev, konstruktorjev ter drugih oseb, ki imajo inovativne in ekonomsko zanimive produkte,
• izdelati katalog izdelkov,
• izvesti mobilne predstavitvene razstave izdelkov lesarjev po javnih ustanovah,
• vzpostaviti sistem za pridobivanje informacij o poseku mizarske hlodovine.

AKTIVNOSTI
1. Vodenje, koordiniranje in delo na projektu
2. Marketing
• Fotografiranje lesarjev in izdelkov za katalog;
• Oblikovanje in izdelava kataloga ponudnikov;
• Nabava razstavnih kulis – “Roll up”;
• Izdelava razstavnih kulis – leseni del
3. Dvig konkurenčnosti
• Izvedba delavnic za mizarje »Masiva kot poslovna priložnost«
4. Kreiranje izdelkov
• priprava vsebin za podporo delavnicam kreiranja izdelkov
• izvedba uvodne delavnice
• delavnice za kreiranje značilnih izdelkov iz masivnega lesa

CILJI
• Ustanovitev skupine proizvajalcev
• Povečati prepoznavnost izdelkov in izdelovalcev iz lesa doline Soče
• Ustvariti pogoje, da mizarski les ostane v dolini Soče
• Ustvariti nove produkte

REZULTATI
• Vzpostavljeno partnerstvo
• Izboljšana konkurenčnost
• Izvedena izobraževanja
• Izdelan katalog
• Izdelane kulise/leseni izdelki
• Izvedene razstave

KORISTI ZA OBMOČJE
Vzpostavljeno partnerstvo bo predvsem pripomoglo k povečani uporabi lokalnega lesa in dvigu prepoznavnosti domačih lesenih izdelkov.

POVEZAVE
• Evropski strukturni in investicijski skladi  | priponka |
• Evropski sklad za regionalni razvoj  | priponka |

Foto: Pexels (Pixabay)