Ko ima dan »zimske počitnice«

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 12. 02. 2021

V teh mesecih, ko ima dan »zimske počitnice«, naj bi čas načeloma tekel počasneje. A to zagotovo ne drži za dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče. Naj spomnimo, da smo v programskem obdobju 2014–2020 na plano »pahnili« kar pet naših javnih pozivov, s pomočjo katerih je nastal nabor 38 projektov. Poleg tega pa smo pripravili še tri projekte sodelovanja med LASi. Polovica vseh je že uspešno izvedenih in zaključenih, ostali pa so še vedno v teku – sploh deveterica, ki se je odzvala na zadnji javni poziv in posledično z dejavnostmi startala šele sredi lanskega poletja.

Da pa vse skupaj teče tako, kot se »šika«, gre zahvala glavnim motivatorjem – sofinancerjem, ki v povprečju z 80-odstotnim deležem nepovratnih sredstev podpirajo izbrane projekte in seveda tudi samo dejavnost LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra. Brez njih bi se na našem območju, ki se razteza na ozemlje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, zagotovo ne bi zgodilo toliko različnih novosti, ki pozitivno pripomorejo k razvoju podeželja v naši dolini.

Naj ob tem spomnimo, da projekti, ki jim LAS Dolina Soče ves čas stoji ob strani in nudi podporo, so sofinancirani iz treh različnih evropskih skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in nepovratnih sredstev Republike Slovenije.

Ob tem pa počasi že tečejo tudi priprave na novo programsko obdobje 2021–2027, ki kot kaže, nam bo prineslo polno novih izzivov. Več o tem pa bomo zagotovo še poročali.

Foto: Couleur (Pixabay)