Kako razvijamo podeželje z nepovratnim denarjem?

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 29. 07. 2021

Lokalna akcijska skupina (LAS) deluje na Kanalskem in v Zgornjem Posočju že vse od leta 2008. Takrat je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano upravljavcu našega LAS – Posoškemu razvojnemu centru prvič dodelilo status za delovanje.

S pomočjo lokalnega javno-zasebnega partnerstva so se v obeh preteklih programskih obdobjih uspešno črpala nepovratna sredstva. Po besedah vodje LAS Dolina Soče Grete Černilogar iz Posoškega razvojnega centra smo na zelo dobri poti, da do konca junija 2023, ko se zaključijo še zadnji projekti, skupaj izvedemo nekaj manj kot sto projektov. Na ta račun se danes na celotnem območju, ki ga pokriva naš LAS (in tudi širše), odslikava nešteto rezultatov, ki so plod prav vseh teh projektov. Prav o tem, kaj vse se je do zdaj že uresničilo, na kakšen način se je pridobilo nepovratna sredstva in kaj nas čaka v prihodnje, nam je zaupala vodja LAS Dolina Soče.

Intervju si lahko preberete s klikom na povezavo periodičnega tiskanega medija SOČAsnik št. 3/2021, in sicer na straneh 35-36.

Foto: Tatjana Šalej Faletič