Javni poziv za nabor kandidatov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče

admin
Objavljeno: 07. 12. 2016

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS Dolina Soče potrdil 5 članov in 2 nadomestna člana, za 4-letno mandatno obdobje.

Datum zaključka:
Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 21. 12. 2016 (šteje datum oddaje na pošti).

Dodatne informacije:
Posoški razvojni center (LAS Dolina Soče),
Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin
– po telefonu: na številki 05 38 41 507 ali 031 345 868 (Greta Černilogar)
– po elektronski pošti: las@prc.si

Razpisna dokumentacija:
Javni poziv za nabor kandidatov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče |priponka|
Prijavni obrazec št. 1 z Izjavo |priponka|
Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče |priponka|