Javni poziv za članstvo 2014–2020
Programsko obdobje 2014–2020 se zaključuje. LAS Dolina Soče ima objavljen nov javni poziv za članstvo. | povabilo |


JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS DOLINA SOČE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

LAS Dolina Soče vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Lokalna akcijska skupina na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prednosti in razvojne usmeritve.

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin, in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Pravice članov:

  • sodelovanje pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020,
  • volitve in izvoljeno članstvo v organe LAS,
  • seznanitev z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
  • udeležba v okviru dejavnosti, ki jih organizira LAS,
  • uresničevanje osebnih in javnih interesov povezanih s cilji LAS.
    Za vpogled v Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin nas lahko pokličete ali se osebno zglasite v prostorih Posoškega razvojnega centra.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO/IZSTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS lahko posredujete skenirano na e-naslov: las@prc.si ali na naslov Posoški razvojni center, Trg tigorvcev 1, 5220 Tolmin.

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS dobite na telefonski številki 05/ 38-41-507 ali prek omenjene e-pošte.

Skip to content