Tatjana Šalej Faletič

Izvajanje projekta “Iz drobnice”

Objavljeno: 11. 10. 2022

Danes z vami delimo zapis našega sodelavca Petra Domevščka, vodja projekta Iz drobnice, ki pravi takole:

“Med poletnimi počitnicami smo na LAS Dolina Soče, ki svojo dejavnost opravlja pod vodstvom Posoškega razvojnega centra, prejeli prijetno novico. Izvedeli smo, da smo bili na razpisu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) uspešni in dobili odobreni kar dve vlogi. Med njimi je bila tudi vloga za izvajanje projekta Iz drobnice, v katerem se kot rdeča nit vleče razvoj ovčereje.

Projektne dejavnosti se dotikajo prav vseh faz: od reje, predelave, do končnega produkta. Kot partnerji se v projekt poleg štirih LAS vključujejo tudi ekološki rejci drobnice in lokalna društva. Rejci so vključeni predvsem s kmetijskimi naložbami, društva in ostali partnerji pa se vključujejo z razvojnimi ter promocijskimi programi.

Glavni cilj projekta je dvig prepoznavnosti izdelkov iz drobnice ter tehnološki razvoj ovčerejskih kmetij za ustvarjanje kakovostnih proizvodov. Na območju LAS Dolina Soče se ključne aktivnosti odvijajo na Bovškem, kjer bomo posodobili eno sirarno in nabavili hladilno prikolico za prevoz živil – mesa drobnice, poleg tega pa razvijali tudi nove produkte Iz drobnice in jih prek kulinaričnih dogodkov predstavili strokovni in širši javnosti. Podobne razvojne aktivnosti bodo izvajali tudi partnerski LAS-i iz Škofjeloškega, Bele krajine in iz Savinjsko – Šaleške doline. Partnersko sodelovanje bomo okrepili z izmenjavo dobrih praks med območji. Obiskali bomo tudi partnerja iz Avstrije, kjer si bomo izmenjali mnenja in izkušnje s področja ovčereje.

Projektne dejavnosti bodo prispevale k posodobitvi ekoloških kmetij in razvoju novih proizvodov z zasledovanjem trajnostnih in ekoloških pristopov. Zavedamo se, da je ovčereja tista primarna kmetijska panoga, ki skrbi ne samo za kakovostne proizvode, ki so premalo cenjeni in prepoznani, ampak je tudi »čistilec« nekakovostnih kmetijskih površin. Drobnica je namreč prva v boju proti zaraščenosti, a hkrati zadnja po uporabi izdelkov. Medtem ko potrošniki v hipremarketih zadovoljno nakupujejo razne vrste mesa masovne proizvodnje, se na pašnikih brez dodatnih krmil in drugih rastnih stimulansov pase drobnica. Ta najpogosteje ne pristane na naših krožnikih, kar je z vidika samooskrbe, kratkih dobavnih verig in kakovosti prehranjevanja slabo.

Po končanem projektu ne pričakujemo velikih sprememb, a z nekaj dejstvi bomo lahko vendarle poročali o tem, da bodo kmetje naposled dobili ustrezne pogoje za prevoz mesa po hladilnem režimu, pa tudi ta, da bomo na eni kmetiji začeli izdelovati kozji sladoled. Poleg tega bomo razvili pestro paleto jedi iz ovčje sirotke in prenašali znanja o uporabi izdelkov iz drobnice v vsakdanji prehrani ter v gastronomiji ter konec koncev spletli kakšno vez med potrošnikom in ekološkimi rejci drobnice.”

Projekt Iz drobnice sofinancirata Republika slovenija in evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Foto: Miljko Lesjak (arhiv LAS Dolina Soče)

Skip to content