Tatjana Šalej Faletič

Izdelan načrt za skupnostni sonaravni učni vrt

Objavljeno: 09. 12. 2022

Na zahodnem robu mesta Tolmin, ki ga domačini poznamo pod imenom Na Logu, se bo v okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA«, postopoma umestil skupnostni sonaravni učni vrt.

Prvo aktivnost – zakoličenje – smo skladno z izdelanim načrtom že izvedli v torek. S tem smo naredili korak bližje zastavljenemu cilju o vzpostavitvi regijskega centra za izobraževanje o samooskrbi. Omenjeni zasaditveni načrt je nastal pod mentorstvom vodje Mednarodnega učnega centra za samooskrbo Dole pri Poljčanah in vodje Mednarodnega centra za ekoremediacije na mariborski filozofski fakulteti ddr. Ane Vovk, sicer redne profesorice in raziskovalke. Pri zastavljenih načrtih Vovkovi pomagata predstavnici Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, Greta Černilogar in Patricija Rejec.

Obe naši sodelavki tako že sedaj vabita vse, ki boste pripravljeni sodelovati pri tem skupnem projektu, da se jima pridružite v novem letu, ko bodo stekle delovne akcije. Sodelovanje prinaša udeležencem nova uporabna in koristna znanja, prijetna druženja, izmenjavo znanja in nenazadnje zadovoljstvo ob  nastanku skupnostnega sonaravnega učnega vrta, ki bo zaživel le, če bomo združili moči in si skupaj prizadevali za dobro.

Za več informacij spremljajte spletno ali fb stran Posoškega razvojnega centra, lahko pa kontaktirajte tudi Greto Černilogar, vodjo projekta, na telefon: 05/38-41-507 ali prek e-pošte: greta.cernilogar@prc.si.


Vodilni partner projekta je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, med številnimi projektnimi partnerji pa je tudi Občina Tolmin, ki podpira nastanek omenjenega sonaravnega učnega vrta. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Skip to content