»Iskali smo drobtinice, našli smo kos kruha.«

admin
Objavljeno: 31. 08. 2020

O projektu Mrouce cajta smo v SOČAsniku sicer že pisali, a ker so marljivi Graparji do zaključka projekta poskrbeli za še nekaj novosti, vam tega preprosto ne smemo zamolčati. Naj spomnimo, da je projekt po besedah predsednice Kulturno tehnično turističnega (KTT) Društva Baška dediščina Alenke Zgaga »nekdanje in sedanje vrednote prebivalcev Podbrda prvič povezal s tradicionalnimi oblikami dediščine«. Gre za industrijsko, tehnično, zgodovinsko, naravno in kulturno dediščino, kamor se zadnja leta vključujejo tudi športno-rekreacijske vsebine. In kaj konkretno je nastalo ob združitvi kompetenc Občine Tolmin, vodilne partnerice projekta, ter petih drugih partnerskih institucij (Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, KTT Društva Baška dediščina, Krajevne skupnosti Podbrdo, Planinskega društva Podbrdo ter Turističnega društva Podbrdo)?

Med produkte projekta Mrouce cajta (Drobtinice časa) lahko štejemo na novo urejen medgeneracijski prostor v Podbrdu, ki vključuje • obnovljeno infrastrukturo otroškega igrišča, • nova otroška igrala, • novi klopci ter • dva 3cingla oziroma počivalnika lokalne izdelave, kjer si lahko oddahnete ali v miru prebirate knjige iz prav tako novega »senika knjig«. Med nove pridobitve pa sodi tudi • solarna klop pred zdravstvenim domom. Velika pridobitev za krajane in druge obiskovalce je • sanirana sprehajalna pot čez Milpoh, speljana po pobočju hriba na levi strani reke Bače. Povabljeni gostje pa smo na dogodku ob zaključku projekta prejeli dvojezičen (slovensko-angleški) informacijski material:

• zemljevid Podbrda – v trganki; • brošuro in letak o Zgodovinski poti »Mrouce cajta«, ki nas med drugim popelje v čas, ko je bilo Podbrdo obmejno središče nove italijanske oblasti oziroma v čas rapalske meje; • predstavitveni video Sprehod skozi Podbrdo, ki si ga lahko ogledate tudi na naši spletni strani; • zgibanka Mrouce cajta – Baška grapa; • premično razstavo, posvečeno zgoraj pomenjeni dediščini; • tri letake:

Tovarna volnenih izdelkov »Bača« Podbrdo, ki govori o neminljivi industrijski dediščini, ki je v Podbrdu spisala svojo zgodovino v obdobju od 1954 do 2002, ko so stroji obmolknili,

Bohinja proga in Bohinjski predor, ki predstavi omenjeni predor in v katerem spoznamo tudi vodjo gradbišča Franza Vitala Lusserja,

Projekt Mrouce Cajta (Drobtinice časa), ki med drugim navaja opravljene dejavnosti.

Obenem so si prijavitelji s pomočjo projektnih sredstev nabavili tudi drugo potrebno opremo za organizacijo različnih dogodkov (informacijske table, predstavitvene panoje oziroma plakate, stojnice …).

Ob tem pa ne moremo mimo še dveh pomembnih produktov, ki lepo dopolnjujeta premično razstavo in tako ohranjata identiteto tega območja: • sliko iz peska priznane domače slikarke Stanke Golob, ki ponazarja gorskega tekača, in • dokumentarni film Niti in vozli spomina – neminljiva industrijska dediščina, ki dopolnjuje premične razstavne panoje o nekdanji Tovarni volnenih izdelkov Bača Podbrdo.

Na zaključni prireditvi je glavna koordinatorka projektaAlenka Zgaga v družbi predstavnikov sodelujočih institucij (tolminskega župana Uroša Brežana, podžupana in hkrati predsednika PD Podbrdo Tomaža Štenklerja, predsednika KSPodbrdo Tomaža Mencingerja, predsednika TD Podbrdo Jožefa Dakskoblerja) in drugih podrobneje predstavila posamezne dejavnosti projekta. A najobsežnejša dejavnost se, kot je dejala, odraža na 110 straneh knjige Kejzna karta me pisej – Podbrdo na starih razglednicah. Koliko mrouc je na novo »raztresenih« po Podbrdu, zna povedati njena avtorica Olga Zgaga,ki je v posvetilo zapisala: »Iskali smo drobtinice, našli smo kos kruha. Naj vam tekne!«

Tatjana Šalej Faletič