Sklad EKSRP
  • Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD | priponka |
  • Časovnica | priponka |
  • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti | priponka |
  • Pravilnik o katalogu stroškov najvišjih priznanih vrednosti  | povezava |
  • Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (je metodologija preverjanja tržnih cen, kar je za izvajanje PRP 2014–2020 nujno. Naložbe in stroški, ki niso opredeljeni v katalogu stroškov se bodo preverjale na podlagi treh pisnih ponudb, ki jih bo vlagatelj predložil ob oddaji vloge) | priponka |
  • Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije | povezava |
  • Seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije | priponka |

Skip to content