Dokumenti in obrazci

UREDBA CLLD:

  • Objava v Uradnem listu RS | priponka |
  • Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja,
    ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020  | priponka |

PRAVILNIKI

  • Pravilnik o dodatnih urbanih območjih | priponka |
  • Pravilniki o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče | priponka |

ODLOČBE

  • Odločba o potrditvi SLR in LAS (z dne 6. 9. 2016) | priponka |
  • SKLEPo popravi pisnih pomot | priponka |
  • Odločba o potrditvi spremembe SLR in LAS (z dne 23. 4. 2018) I | priponka |
  • Odločba o potrditvi spremembe SLR in LAS (z dne 3. 4. 2020)
Skip to content