Tatjana Šalej Faletič

Dejavnosti za vzpostavitev EKO regije BO JA v teku

Objavljeno: 20. 09. 2022

Včeraj smo na LAS Dolina Soče, ki svoje dejavnosti opravlja pod okriljem Posoškega razvojnega centra (PRC), gostili ddr. Ano Vovk, redno profesorico, raziskovalko in vodjo Mednarodnega centra za ekoremediacije na mariborski filozofski fakulteti ter vodjo Mednarodnega učnega centra za samooskrbo Dole pri Poljčanah.

V njeni družbi so se predstavniki PRC (vodja projekta EKO regija BO JA Greta Černilogar, Patricija Rejec in Peter Domevšček) najprej sestali z Janjo Bičič, vodjo oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance, ter Zoranom Štanta, občinskim urbanistom, sestanka pa se je poleg omenjenih predstavnikov Občine Tolmin udeležil tudi arhitekt iz Studia Manfreda Simon Kutin.

Po pregledu stanja že izdelane dokumentacije, ki je nastala v sklopu aktivnosti Vzpostavitev sonaravnega učnega vrta na Logu, katerega investitorica bo Občina Tolmin, je sledil ogled na terenu. Tu je Vovkova opravila tudi analizo profilov prsti in rodne kapacitete ter izpostavila še druge krajinske elemente, ki naj bi se jih upoštevalo pri načrtovanju vrtov.

Greta Černilogar je ob tej priložnosti pojasnila, da se je v sklopu projekta ponudila odlična priložnost, da se uredi zahodni rob mesta Tolmin. »Tega lahko v okviru skupnostnega sonaravnega učnega vrta napolnimo z izobraževalnimi vsebinami in urbano opremo, ki bo podlaga za promocijo, izvajanje samooskrbe, zbiranje občanov in aktivno izkoriščanje prostega časa,« je še dejala vodja projekta EKO regija BO JA.

V popoldanskem času se je delovna skupina Posoškega razvojnega centra z gostjo preselila v tolminsko knjižnico, kjer je za splošno zainteresirano javnost izvedla še izkustveno delavnico z naslovom Možnosti pridelovalnih sistemov za naravno vrtičkarstvo. Brezplačne delavnice se je udeležilo več kot 40 udeležencev.

Tudi namen drugega dela srečanja za širšo javnost je bil, da se zbrane opozori na pomembnost upoštevanja krajnskih elementov pri načrtovanju vrta, njive, sadovnjaka. »V prvem delu nam je Ana z izbranimi primeri nazorno prikazala, kako naj ‘beremo prostor’, da bomo lahko pretehtali, katere tehnike pridelovalnih sistemov in rastline je smiselno, da uporabimo in gojimo na naših površinah. Vrtnarili naj bi z naravo in ne, da jo popolnoma spremenimo, da bi tam gojili pridelke,« je po zaključku dejala naša sodelavka Patricija Rejec. Povedala je še, da je bil tudi popoldanski izkustveni del na terenu namenjen identifikaciji posameznih krajinskih elementov (osončenost, naklon, sposobnost zadrževanja vode v prsti itd.) in prikazu osnovne analize prsti in profilov. »Kot nam znajo povedati biodinamičarke, se vse začne v zdravi in kakovostni prsti,« je še spomnila Rejčeva.   

Sicer pa so včerajšnje dejavnosti potekale v okviru projekta sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami LAS »Vzpostavitev pogojev za EKO regija BO JA«, katerega vodilni partner je LAS Dolina Soče.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Foto: Tatjana Šalej Faletič in Patricija Rejec