Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije (KUL.TRA)

Rezultati

Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije (KUL.TRA)

Trajanje projekta: 1. 6. 2017–31. 12. 2018
Vrednost projekta: 83.414,45 EUR
Sofinancirana vrednost: 56.608,72 EUR

Nabavljena oprema za izvedbo dogodkov

Izvedeni dogodki v letu 2017

Izvedeni dogodki v letu 2018

Ime projekta: Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije 
Akronim: KUL.TRA
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji: LTO Sotočje Kobarid – Tolmin, Turistično
društvo Kobarid, Krajevna skupnost Kobarid
Trajanje projekta: 1. 6. 2017–31. 12. 2018
Vrednost projekta: 84.999,99 EUR
Upravičeni stroški: 72.259,91 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 80 %
Zaprošena CLLD sredstva: 57.807,93 EUR
Predvidena lastna udeležba: 27.192,06 EUR
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z
Obvestilom št. 331-11/2015/40 z dne 17. 1. 2018. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(več …)