Naziv projekta:Trg KontradaAkronim:KONTRADAPrijavitelj:Občina Kanal ob SočiPartnerji:Krajevna skupnost KanalPredviden začetek in zaključek projekta:1. 2. 2018–30. 10. 2018Vrednost projekta:47.793,54 €Upravičeni stroški:42.877,16 €Zaprošen % sofinanciranja:80...