Ime operacije: Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti Akronim: Riba LIBO Prijavitelj: Ribogojnica LIBO d.o.o. Projektni partnerji: / Začetek in zaključek operacije: 3. 9. 2019–30. 4. 2020 Vrednost operacije: 61.648,03 € Upravičeni stroški...