admin

Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti

Objavljeno: 24. 11. 2020
Leto izdaje: 2012

V knjižici so predstavljene zamisli in želje, ki so bile uresničene s podporo sredstev LEADER v območju LAS za razvoj v programskem obdobju od 2007 do 2013. Predstavljeno je 54 projektov, pristop LEADER in delovanje LAS za razvoj.