Javni poziv za članstvo v lokalni akcijski skupini LAS Dolina Soče

admin
Objavljeno: 19. 09. 2016

JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS DOLINA SOČE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

LAS Dolina Soče vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. Lokalna akcijska skupina na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.
V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:
– da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020,
– da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
– da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
– da se udeležujejo dejavnosti, ki jih organizira LAS,
– da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.
Za vpogled v Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin nas lahko pokličete ali se osebno zglasite v prostorih Posoškega razvojnega centra.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS lahko posredujete skenirano na e-naslov: las@prc.si ali na naslov Posoški razvojni center, Trg tigorvcev 1, 5220 Tolmin.

Za dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS vam je na voljo Greta Černilogar, vodja sektorja za podeželje na telefonski številki 05 38/ 41 507.

Pristopna izjava | Pristopna izjava_LAS Dolina Soča |