admin

Popravek 5. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2020

Objavljeno: 01. 04. 2020

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin na podlagi 10. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2020 z dne 31. 1. 2020 objavlja POPRAVEK o podaljšanem roku za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Rok za oddajo vlog je po novem do vključno 8. maja 2020. Vlogo na javni poziv je treba poslati priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 8. maja 2020 ali osebno dostaviti v tajništvo Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, najkasneje do 8. maja 2020 do 12. ure.

Skip to content