Tatjana Šalej Faletič

“Podeželci” tokrat zbrani v krajih razbojnika Guzaja

Objavljeno: 19. 01. 2024

Minuli torek so se v krajih razbojnika Guzaja, Kozjanskega “Robina Hooda”, predstavnice lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče udeležile posveta, ki ga je v sodelovanju z LAS Od Pohorja do Bohorja organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

Udeleženci, med katerimi so bili predsedniki in predstavniki slovenskih LAS ter njihovi vodilni partnerji, smo z zanimanjem prisluhnili Marjeti Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in Simoni Laznik iz Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki sta udeležencem predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER / CLLD) v obdobju do leta 2027.

Uredba, objavljena konec minulega leta, predstavlja podlago za izvajanje projektov v novem programskem obdobju in nudi finančno podporo pri upravljanju LAS, do katere so upravičeni njihovi vodilni partnerji. V novem programskem obdobju (do leta 2027) je za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, skupaj predvidenih 84,5 milijonov evrov – od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

»Na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, ki za Evropski sklad za regionalni razvoj opravlja tako naloge organa upravljanja kot naloge posredniškega telesa, smo že pričeli z izdajanjem odločitev o podpori, nekje polovica jih je bila izdana danes, druge sledijo v naslednjih dneh«, je ob tej priložnosti zbranim pojasnil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki se je dogodka prav tako udeležil. Spomnil je, da je ministrstvo v preteklem programskem obdobju 2014–2020 v okviru ESRR odobrilo več kot 611 projektov in dodatno še pet projektov sodelovanja LAS. Kot je pojasnil, je bilo do konca leta 2023 izplačanih 35 milijonov evrov, kar predstavlja dobrih 96 odstotkov vseh predvidenih sredstev. »To so dobri rezultati, smo pa seveda lahko še boljši. Naš skupni cilj bi moral biti, da LAS-i izkoristite vsa razpoložljiva sredstva, v korist prebivalcev Slovenije«, je svoj govor zaključil minister. Dogodka pa se je poleg ministra udeležila tudi predstavnica Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja mag. Andreja Komel.

Strokovni del srečanja, ki je potekal v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici, je zbrane seznanil tudi s  projektom Prožnost podeželskih skupnosti (REBOUND), ki se izvaja v petih državah EU; pri nas zanj skrbijo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sicer pa so tudi tokrat organizatorji poskrbeli za predstavitev lokalne kulturno- zgodovinske in gastronomske posebnosti območja. Gostom pa so ob pomoči Kulturnega društva Prevorje pripravili tudi kulturni program, kjer so udeleženci spoznali del zgodbe razbojnikove zgodbe.

Izvedbo dogodka so podprli Mreža za podeželje, MKGP in nosilci projekta Rebound.

Vir: Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. “On-line”. Dostopno na spletni strani TUKAJ. Foto: Jure Godler in arhiva LAS Od Pohorja do Bohorja ter LAS Dolina Soče

Skip to content