Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti (Riba LIBO)

admin
Objavljeno: 19. 06. 2019

Ime operacije: Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti
Akronim: Riba LIBO
Prijavitelj: Ribogojnica LIBO d.o.o.
Projektni partnerji: /
Začetek in zaključek operacije: 3. 9. 2019–30. 4. 2020
Vrednost operacije: 61.648,03 €
Upravičeni stroški operacije: 51.683,22 €
Zaprošen % sofinanciranja 50 %
Odobrena vrednost sredstev 25.841,61 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-19/2018/7 dne 3.  9. 2019 in 33153-19/2018/11

 

VSEBINA

Podjetje se zaveda, da je lokacija kjer je locirano, s svojo neokrnjeno naravo njena absolutna konkurenčna prednost. Čistost in neokrnjenost reke Trebuščice je osnovni pogoj za proizvodnjo kvalitetne postrvi. Lokacija kjer je podjetje locirano je potencialno zanimivo za razvoj trajnostnega ribiškega in pohodniškega turizma in prav zato je cilj podjetja ohraniti to dolino neokrnjeno in turistično zanimivo. Ravno zato se zaveda svoje odgovornosti v ravnanju do narave in kako zelo je pomembna vzpostavitev ravnotežja med ohranjanjem narave ter razvojem podjetja. Z nakupom sortirnega stroja s pripadajočo opremo bo podjetje nadomestilo obstoječi sistem sortiranja z bagrom. Nov sistem bo manj obremenjujoč za okolje, prijaznejši do zaposlenih kot tudi do postrvi, saj je sam postopek sortiranja velik stresni dejavnik za ribe in vpliva tako na količino pogina kot tudi sam prirast postrvi. Sortiranje z novim sortirnim strojem bo manj zahtevno, potekalo bo časovno hitrejše in za samo opravilo zahtevalo manj človeških resursov. Tako bo na eni strani zagotovljena višja kakovost postrvi, s katero bo podjetje zadovoljilo željo potrošnikov po zdravi in kakovostni hrani, ki je pridelana s sodobno in okolju prijazno tehnologijo, na drugi strani pa bo podjetje pridobilo čas, ki ga bo lahko namenilo za razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Priprava vsebinskega in foto materiala za spletno stran ter postavitev spletne strani
 • Priprava grafičnega izgleda in izdelava reklamnih roll-up panojev, predstavitvene table in poslikave kombijev
 • Naročilo, nakup in montaža sortirnega stroja s pripadajočo opremo
 • Strokovno izobraževanje za naziv ribogojca

CILJI

 • Z modernizacijo tehnologije je cilj prispevati k ohranjanju neokrnjene narave v dolini Trebuščice, izboljšati delovne razmere za zaposlene in povečati storilnost,
 • Večja storilnost bo omogočila povečati število končnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo,
 • Izboljšati strokovno usposobljenost zaposlenih, ki bo omogočila kakovostnejšo delo in večjo kompetentnost na trgu
 • Z novimi komunikacijskimi potmi bo podjetje prispevalo k promociji njenih izdelkov in pomembnosti ribjega mesa v zdravi prehrani

 REZULTATI

 • Ohranitev delovnega mesta
 • Izdelava dveh premičnih roll-up panojev za promocijske namene
 • Izdelava predstavitvene info table na lokaciji ribogojnice (pred ribogojnico ob prodajalni rib)
 • Vzpostavljena spletna stran
 • Opravljen strokovni izpit za ribogojca (4 osebe)

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |