Ocenjevanje ribjih izdelkov
PODELJENA PRIZNANJA RIBJIM IZDELKOM

PODELJENA PRIZNANJA RIBJIM IZDELKOM

LAS Dolina Soče skupaj z lokalnima akcijskima skupinama LAS Posavje in LAS Gorenjska košarica izvaja projekt sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Namen projekta je vzpostaviti sistem kakovosti...

Ocenjevanje ribjih izdelkov

Ocenjevanje ribjih izdelkov

Ime operacije: OCENJEVANJE RIBJIH IZDELKOV Kratica: Prijavitelj: LAS Dolina Soče Projektni partnerji: Začetek in zaključek operacije: 18. 9. 2018–30. 1. 2020 Vrednost operacije: 49.124,85 € Upravičeni stroški operacije: 43.905,87 € Zaprošen % sofinanciranja: 85 %...