Aktualno

Naše ribe v kratkem dokumentarnem filmu

Naše ribe v kratkem dokumentarnem filmu

Ribe so predstavljale pomemben del v prehrani naših daljnih prednikov. Tolminski muzej hrani trnek iz 7. stol. pred. Kr. Kasneje je zemljiška gospoda dajala vodo v zakup domačim kmetom, danes pa imajo ribolovno pravico Ribiške družine, ki z vodami tudi upravljajo....