Aktualno

Sprejetje uredbe CLLD – osnova za črpanje sredstev

Sprejetje uredbe CLLD – osnova za črpanje sredstev

Vlada Republike Slovenije je  na 42. redni seji dne 16.6.2015 končno sprejela uredbo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Uredbeni del je že na voljo v Uradnem listu in si ga lahko pogledate tukaj. Osnova za...

Sprejetje uredbe CLLD – osnova za črpanje sredstev

Druga redna seja Skupščine LAS – Levpa

V sredo 27. maja 2015 je v Levpi potekala 2. redna seja Skupščine LAS Doline Soče. Za tokratni kraj skupščine smo izbrali večnamenski objekt v podeželskem okolju, ki je bil obnovljen prav s sredstvi LEADER v prejšnjem programskem obdobju. Seje se je udeležilo več kot...

Posvet za predstavnike sladkovodne akvakulture, Tolmin

Posvet za predstavnike sladkovodne akvakulture, Tolmin

V torek 19.5.2015 je bil v prostorih Posoškega razvojnega centra organiziran posvet o Ribiškemu skladu znotraj ukrepa CLLD. Članom sladkovodne akvakulture na območju LAS Dolina Soče so bile predstavljene zadnje novice in spremembe v zvezi s sprejemanjem Uredbe CLLD....

PRC stalni član strokovne podskupine CLLD

PRC stalni član strokovne podskupine CLLD

Posoški razvojni center je aktivni član evropskem združenju gorskih območij  – EUROMONTANA. V sklopu tega nas je doletela obveza in čast, da se kot stalni člana udejstvujemo v okviru strokovne podskupine evropske komisije za ukrep CLLD/LEADER. Meseca aprila smo se...

Skip to content