Aktualno

Povsem nova podoba in vsebina nekdanje vaške mlekarne

Povsem nova podoba in vsebina nekdanje vaške mlekarne

Vse skupaj se je začelo z vprašanjem, kaj storiti z nekdanjo vaško mlekarnico v Kalu-Koritnici, ki je kazala izjemno slabo kondicijo in je bila godna le za rušenje. Na Občini Bovec so želeli, da bi objekt na nek način ohranili in ga namenili spodbujanju skupnostnega...

Promocija ribištva na Kanalskem

Promocija ribištva na Kanalskem

Ime operacije: Promocija ribištva na Kanalskem Akronim: ProRibKA Prijavitelj: Občina Kanal ob Soči Projektni partnerji: Turistično društvo Kanal ob Soči Trajanje projekta: 1. 1. 2020–30. 9. 2021 Vrednost projekta: 46.756,92 € Upravičeni stroški 39.962,23 € Zaprošen %...

Spajanje okusov dolina Soče (RIB’CA)

Spajanje okusov dolina Soče (RIB’CA)

Ime operacije: Spajanje okusov dolina Soče Akronim: RIB’CA Prijavitelj: Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid Projektni partnerji: Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o. Začetek in zaključek operacije: 28. 8. 2019–20. 12. 2021 Vrednost operacije:...

Povsem nova podoba in vsebina nekdanje vaške mlekarne

Novo vodstvo LAS Dolina Soče

Po tem, ko se je članom organov LAS Dolina Soče iztekel štiriletni mandat, je tukajšnja lokalna akcijska skupina (LAS) 21. maja na volilni seji izvedla volitve za novega predsednika, podpredsednika, člane Upravnega in Nadzornega odbora. Kdo so torej novo izvoljeni...