Aktualno

Kako na peti italijanskega škornja spodbujajo celostno urejanje vasi

Mednarodno srečanje lokalnih akcijskih skupin

Latvija - Latvijske lokalne akcijske skupine (LAS) so med 14. septembra organizirale tridnevno mednarodno srečanje LAS. Z ogledi primerov dobrih praks okrepljenega srečanja sta se udeležila tudi Greta Černilogar iz Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS...

Kako na peti italijanskega škornja spodbujajo celostno urejanje vasi

Skupaj za lokalni razvoj

Dvodnevni Festival slovenskih LAS, ki se v enem od večjih slovenskih mest odvija na vsaki dve leti, poteka predvsem z namenom mreženja sodelujočih LAS, iskanja možnosti projektnega in tudi siceršnjega sodelovanja ter promocije. Letos se je tako 7. in 8. septembra več...

Kako na peti italijanskega škornja spodbujajo celostno urejanje vasi

2. Javni poziv za izbor operacij (2018)

Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2018, ki je bil objavljen januarja in zaključen aprila, je skupaj prispelo 12 vlog. Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost...

Kako na peti italijanskega škornja spodbujajo celostno urejanje vasi

Higiena živil in sistem HACCP

Seminar je namenjen gostincem, sirarjem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo. Vodila ga bo mag. Katarina Železnik Logar, vodja...