admin

Ovčja volna za današnji čas (KREACIJA)

Objavljeno: 13. 11. 2018
Ime operacije:OVČJA VOLNA ZA DANAŠNJI ČAS
Kratica:KREACIJA
Prijavitelj:Posoški razvojni center
Projektni partnerji:Društvo Od ovce do izdelka
Začetek in zaključek operacije:1. 1. 2019–30. 1. 2020
Vrednost operacije:10.495,81 €
Upravičeni stroški operacije:10.099,90 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:8.584,91 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-10/2018/3 dne 30. 10. 2018.

VSEBINA 

Projekt Ovčja volna za današnji čas se bo izvajal na območju Občine Bovec, kjer je doma avtohtona pasma bovška ovca. Tu so doma bogata tradicionalna znanja s področja predelave volne in izdelave različnih volnenih izdelkov. Na območju delujeta dve društvi, katerih člani so rejci drobnice in podeželske žene, ki se ukvarjajo s predelavo volne v izdelke. Obrt predelave volne oziroma pletenja in polstenja ter drugih tehnik je še vedno živa. Članice društva Od ovce do izdelka izdelujejo različne izdelke, ki jih v rokodelskem ateljeju v Bovcu tudi ponujajo obiskovalcem. Večinoma gre za spominke in druge manjše predmete, kot so nogavice, copati, brezrokavniki, kape, rokavice … Želja je, da bi svoje znanje nadgradili in iz lokalne volne izdelali kreacije, ki bi predstavljale nadgradnjo dediščine.

Cilj projekta je spodbuditi mlajše (pod 60 let), da se vključijo v proces izdelave volnenih izdelkov. Da se skozi druženja in delavnice naučijo tradicionalnih znanj ter s pomočjo kreatorja spustijo v raziskovanje novih tehnik obdelave in s tem izdelajo unikatne izdelke, ki bodo služili kot modelne kreacije pri ustvarjanju novih tržno zanimivih produktov iz ovčje volne. Cilj je tudi prenos tradicionalnih znanj in ustvarjalnosti na mlajše z namenom ohranjanja identitete ter ustvarjanja inovativnih produktov iz naravnih materialov.

AKTIVNOSTI

1) Delo na projektnih aktivnostih operacije

 • Koordinacija in vodenje projekta
 • Priprava razstave kreacij na javni prireditvi, nadzor nad razstavo v času trajanja prireditve ter izvedba pogostitve
 • Ureditev prostora za razstavo kreacij v rokodelskem ateljeju
 • Prevoz in odvoz ter trženje ovc za izvedbo delavnic pranje in odbira
 • Organiziranje delavnic ter usklajevanje izvedbenih vsebin med partnerji

2) Izvajanje mehkih vsebin

 • 18 kreativnih delavnice z kreatorjem Borutom Šulinom
 • 4 delavnice pranje in odbira volne

3) Nakup opreme za razstavo kreacij

 • Moški in ženski torzo

CILJI IN REZULTATI

 • Izdelanih najmanj 5 kreacij (sodobni pristopi h kreiranju oblačil iz ovčje volne).
 • Izobraženih najmanj 15 oseb (večina s strani ranljivih skupin) za nove pristope k obdelavi ovčje volne (izvedenih 22 delavnic).
 • Javne predstavitve kreacij (ena javna prireditev in na razstavi v rokodelskem ateljeju PUC Bovec).

KORISTI ZA OBMOČJE

Društvo Od ovce do izdelka se že vrsto let ukvarja z ohranjanjem rokodelstva na Bovškem. Imajo svoj rokodelski atelje, kjer ustvarjajo in tudi prodajajo izdelke narejene izključno na območju Doline Soče. Atelje je s strani domačih in tujih gostov zelo dobro obiskan. To je za večino turistov tudi prvi stik s tradicionalnim okoljem. Kljub temu se v društvu soočajo s težavami. Zanimanje mladih za udejstvovanje pri dejavnostih društva je zelo nizko. S tem projektom bi zato k sodelovanju radi pritegnili mlade. Območje bi s tem pridobilo ogromno. Vsi novi, ki se bodo pridruži k sodelovanju, so zelo dobrodošli, saj bo v prihodnje oni tisti, ki bodo lokalno javnost učili tradicionalnih znanj, obiskovalce pa popeljali v tradicijo bovške doline.