admin

2. Javni poziv za izbor operacij (2018)

Objavljeno: 04. 05. 2018

Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2018, ki je bil objavljen januarja in zaključen aprila, je skupaj prispelo 12 vlog.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska ocenjevalna komisija. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi vlog; en prijavitelj vloge ni dopolnil, zato je bila zavržena.

Člani Upravnega odbora LAS so tako skupno potrdili 11 vlog in jim s tem dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo pri sofinanciranju iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal 11 operacij. Ko bosta organa prijaviteljem izdala odločbo, bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.

 

Preglednica: Predlog za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan na ARSKTRP.

Ime projekta Prijavitelj Skupna vrednost (EUR) Višina podpore (EUR)
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz EKSRP
1 Vrtičkanje in hortikulturna terapija Varstveno delovni center Tolmin 32.060,93 23.169,84
2 Tematske poti na območju LAS Dolina Soče Javni zavod za turizem Dolina Soče 130.335,03 92.800,30
3 Ovčja volna za današnji čas Posoški razvojni center 10.495,81 8.584,92
4 Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu Posoški razvojni center 48.424,44 38.076,21
5 Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe Javni zavod za turizem Dolina Soče 146.745,46 109.993,10
6 Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče Javni zavod Triglavski narodni park 76.571,69 54.084,63
7 Avtohtone pasme v Julijskih Alpah Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS Nova Gorica 20.269,80 17.229,34
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz ESPR
8 Soča skozi objektiv Beautiful escape media d.o.o. filmska produkcija 158.473,72 74.737,85
9 Ribiška hiša Občina Bovec 302.345,79 200.000,00
10 Oživitev ribogojnice v Kobaridu Občina Kobarid 308.556,10 199.998,95
11 Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju BDI – organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p. 32.459,82 32.431,00

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal enajst operacij. Ko bo organa prijaviteljem izdala odločbo bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.